Nové číslo časopisu Sovak

Obálka třetího letošního čísla časopisu Sovak se věnuje Čistírně odpadních vod Klatovy, na kterou je také zaměřen úvodní článek. Nad mottem Světového dne vody 2018, Nature for Water, se zamyslel Pavel Punčochář z ministerstva zemědělství a mimo jiné v textu nastínil problematiku sucha a efektivní technická a vodohospodářská opatření, která zajistí dostatek vody pro budoucí generace.

V časopise najdete informace o možnosti zasílání připomínek k revizi Směrnice o pitné vodě, předložený návrh je otevřen k připomínkám do 2. dubna zde. Druhý článek ze série textů k nařízení GDPR od členů právní komise SOVAK ČR se pak zaměřil na srovnání zákona o ochraně osobních údajů s GDPR. Miloslav Drtil čtenáře seznámil se situací na Slovensku ohledně nasazení moderních technologií zajišťujících kvalitu vyčištěné vody na příkladu dvou městských čistíren odpadních vod, ČOV Bratislava Vrakuňa a ČOV Trnava.

O zajímavé zahraniční zkušenosti se dozvíte v článku Zásobování severovýchodu Bádenska-Wűrtemberska pitnou vodou a na problematiku mikroplastů v odpadních vodách upozornil Miroslav Kos, který v textu shrnul výsledky studie dánského ministerstva životního prostředí a potravin. Nechybí ani některé údaje z publikace ministerstva zemědělství „Vodovody a kanalizace ČR 2016 Ekonomika Ceny Informace,“ kterým se věnoval Karel Frank. V čísle naleznete i pravidelnou rubriku Z regionů. Co vše číslo 3/2018 časopisu Sovak přináší, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Scroll to Top