Modernizace čistírny mezi ekologickými investicemi Žďasu

Strojírenská a metalurgická společnost Žďas v roce 2017 výrazně snížila emise látek, které vypouští do ovzduší. Podle informací firmy vyprodukovala vloni o 923 tun odpadu méně než v roce 2016. Zhruba 11 procent z něj podnik uložil na skládku, zbytek nechá odborně zlikvidovat či zrecyklovat. Ke zlepšení pomohla také rekonstrukce biologické čistírny odpadních vod.

„Zásadní investicí v loňském roce v tomto směru bylo více než 20 milionů korun na ekologizaci lakovny, díky čemuž očekáváme další snižování emisí i letos. Ke snižování dopadů na životní prostředí významně přispěla také modernizace biologické čističky odpadních vod a další opatření na ochranu životního prostředí,“ uvedla předsedkyně představenstva Žďas Marcela Hrdá. Společnost patří od roku 2016 do čínské skupiny CEFC.

Foto: CEFC Europe 

Scroll to Top