SmVaK Ostrava komplexně zmodernizovaly centrální dispečink

Během druhé poloviny roku 2017 došlo k významné rekonstrukci centrálního dispečinku SmVaK Ostrava. Podle mluvčího společnosti Marka Síbrta se jedná o klíčové informační, komunikační a řídící centrum, díky kterému je pomoci nejmodernějších informačních technologií monitorován, řízen a usměrňován chod vodovodní a kanalizační soustavy vodáren. Po rozsáhlých inovacích je dnes posílena provozní odolnost dispečinku. Ten je funkční i při výpadku datového centra nebo indispozici pevné či mobilní sítě.

„Soustava dispečerského řízení vodovodní sítě je plně centralizovaná. Na nejvyšší úrovni řízení pracuje centrální dispečink v nepřetržitém třísměnném provozu, který kromě soustavy Ostravského oblastního vodovodu provozně řídí odpoledne a v noci během pracovních dnů, celý den o víkendech a svátcích i čtyři dispečinky provozních středisek vodovodů,“ uvedl ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek, podle kterého je soustava operativního dispečerského řízení provozu rozdělena do šesti oblastí s centrálním monitoringem a případnou možností funkce dálkového ovládaní.

Vodohospodáři na konci února provedli zatěžkávací zkoušku dispečinku. Ani výpadky serverů a nedostupnosti pevné a mobilní sítě neohrozily díky speciálně vytvořenému havarijnímu účtu funkčnost dispečerského pracoviště. „Ověřili jsme funkčnost dispečinku i při totálním výpadku pevné datové sítě. Funkčnost dispečerského pracoviště je pro tyto krizové stavy definována tak, že je dostupný systém řízení včetně všech jeho služeb. Prakticky to znamená, že dispečer není omezen ve výkonu své činnosti, kterou představuje dohled a řízení systému distribuce pitné vody, stejně jako přístup k informacím o poruchách a možnosti je dále aktivně zapisovat, respektive editovat,“ vysvětlil vedoucí centrálního dispečinku SmVaK Ostrava Jan Tureček.

Dispečink monitoruje a zodpovídá 24 hodin denně za provoz a dohled nad dálkově řízenými lokalitami úpraven vod, provozních uzlů, čerpacích stanic a vodojemů. Celkově je mu podřízeno hned 650 vodárenských objektů a dále zodpovídá například za včasnou reakci na vzniklé alarmy, vedení evidence vzniklých havarijních stavů nebo předávání informací hotovostním technikům.

„Centrální dispečink také zodpovídá za provoz a údržbu 385 procesorových stanic, 285 GSM modulů a nespočet napojených čidel pro dálkové řízení vodárenských objektů. Zajišťuje provoz a údržbu 548 radiových přenosových zařízení ze všech bodů přenosové sítě společnosti,“ doplnil Jiří Komínek.

Veřejnost si bude moci dispečink v sobotu 24. března prohlédnout při příležitosti oslav Světového dne vody. Prohlídky začnou v Ostravě-Mariánských Horách v osm hodin ráno a intervaly exkurzí budou půlhodinové. Počet jedné návštěvy byl v tomto případě stanoven na deset návštěvníků.

Scroll to Top