Generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička: Vážíme si kvalitních zdrojů v Beskydech ...

U příležitosti blížícího se Světového dne vody proběhla v pondělí 19. března za účasti čelních představitelů nejvýznamnějších vodárenských a vodohospodářských společností v Moravskoslezském kraji tisková konference v areálu ostravské Úpravny vody Nová Ves, která letos slaví 110 let od zahájení svého provozu. Ke slovu se postupně dostali generální ředitel Ostravských vodáren a kanalizací Vojtěch Janoušek, generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč a generální ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Anatol Pšenička.

„Uvědomujeme si souvztažnost mezi životním prostředím a vodou. Kvalita vody v mnoha případech právě stav životního prostředí ovlivňuje. V Moravskoslezském kraji máme to štěstí, že se voda využívaná jako zdroj pro výrobu pitné vody nachází v nádržích v Beskydech a Jeseníkách. Příroda je v těchto oblastech ve velmi dobrém stavu,“ uvedl Anatol Pšenička, který se ani v budoucnosti neobává o kvalitu vodních zdrojů na severu Moravy a ve Slezsku.

SmVaK Ostrava vypouštějí podle Pšeničky do přírody vyčištěnou vodu v takovém stavu, která nemůže jakkoliv negativně stav životního prostředí ovlivňovat, spíše kvalitu vody v tocích zlepšuje. „Zajímá nás také energetický management, prostřednictvím kterého jsme v roce 2016 implementovali certifikát ISO. Stojí za tím spousta práce a analýz. To vede k tomu, aby byla energetická náročnost provozu neustále snižována,“ pokračoval generální ředitel společnosti. Upozornil také na to, že voda slouží v provozech úpraven a významných vodojemů v regionu jako zdroj pro výrobu čisté energie v malých vodních elektrárnách. Stejně tak je možné využít bioplyn z čistírenských kalů v kogeneračních jednotkách pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. SmVaK Ostrava provozují malých vodních elektráren sedm a další se chystají budovat. Kogeneračních jednotek má společnost jedenáct.

Pšenička také zmínil vzdělávací programy, prostřednictvím kterých SmVaK Ostrava předávají žákům v zábavné formě cenné informace o vodě a životním prostředí. Jedná se o hru Strom života, která je svého druhu vůbec první v České republice, jež se komplexně zabývá danou tématikou a využívá metodu Edularp, hraní rolí na živo. Program je školám poskytovaný bezplatně a od dubna 2016 se jej zúčastnilo v základních školách v lokalitách, kde působí SmVaK Ostrava, více než 1500 dětí. Program se dostal do finálové dvanáctky nejinovativnějších vzdělávacích projektů v soutěži EDUÍNA 2017. Zda dosáhl na mety nejvyšší bude jasné příští týden.

O významných investicích do vodních toků a vybudované infrastruktury pro rok 2018, které připravují v Povodí Odry, hovořil generální ředitel podniku Jiří Pagáč. Více než polovina alokované částky bude uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství a zhruba 180 milionů korun uvolní podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamíří do oblasti podpory prevence před povodněmi. Nechybí také finanční podpora projektů v některých městech a obcích. Zvláštní kapitolou jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu určené vládním usnesením na přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě. Na prevenci a opravy vodních děl uvolní podnik přes 100 milionů korun.

„Nechybělo mnoho a vůbec jsme tu nemuseli sedět. Toto místo přežilo různé a těžké okamžiky. Připomeňme si například povodně v roce 1997,“ sdělil generální ředitel Ostravských vodáren a kanalizací Vojtěch Janoušek. Úpravna vody Nová Ves slouží už 110 let. Ostravské vodárny a kanalizace jsou provozní společností, jejímž minoritním vlastníkem je majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města. Roční produkce pitné vody z těchto zdrojů se pohybuje na úrovni 6-7,5 milionu metrů krychlových vody.

Světový den vody, v jehož souvislosti se tisková konference v Ostravě konala, se slaví každoročně 22. března. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů tento den za svátek vody vyhlášen. Mottem pro rok 2018 je Nature for water.

Scroll to Top