Starostové na severu Čech řešili nový model vodárenství

V Teplicích se sešlo vedení Severočeské vodárenské společnosti (SVS) a akcionáři, tedy zástupci měst a obcí. Ti se zajímali o nový model provozu vodárenství v regionu. SVS zaplatí francouzskému koncernu Veolia za padesátiprocentní podíl v Severočeských vodovodech a kanalizacích téměř 2 miliardy korun. Od ledna 2019 tak získá plnou kontrolu nad vodárenskou infrastrukturou.

SVS se na změnu dlouhodobě připravovala a pro tyto účely zřídila účelový fond, ve kterém má našetřeno přes 800 milionů korun. Ve hře byla i varianta vytvoření zcela nové provozní společnosti, která by si však vyžádala investici minimálně 3,5 miliardy korun, a tento postup by byl spojen s řadou rizik. „Podstatou vlastnického modelu se servisním prvkem je, že se od sebe oddělí provozní a servisní činnosti. Města a obce díky tomu získají 100% kontrolu nad výběrem vodného a stočného a budou moci také transparentně rozhodovat, kolik finančních prostředků vynaloží na obnovu vodárenské infrastruktury, kolik na samotné provozování a kolik na podpůrné servisní služby s ním spojené,“ informoval generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Na severu Čech dojde k restrukturalizaci a servisní služby z SčVK budou vyčleněny do nové servisní firmy Severočeská servisní (SčS). „Ve vodárenském systému tak bude nově fungovat skupina tří společností: SVS jako vlastník vodohospodářského majetku a vlastník provozovatele, SčVK jako provozovatel ve 100% vlastnictví SVS, SčS jako servisní společnost, v níž bude mít SVS prostřednictvím SčVK majoritní podíl 75 % a podíl 25 % bude dle dohody nabídnut k odkupu společnosti Veolia,“ vysvětlil změny Deník.

Nový model provozu už se setkal s kritikou. Některým starostům se nelíbí podíl 25 % v servisní společnosti, který bude nabídnut k odkupu Veolii, a volali po vybudování zcela nové provozní společnosti. „V oblasti vodárenství jde pro města a obce o zcela zásadní krok a já osobně jsem měl pocit, že nemám dostatek informací. Proto vítám snahu vedení SVS s námi akcionáři detaily projektu oproti loňskému roku daleko více diskutovat. Probrali jsme jak expertní a právní posudky, tak různé finanční modely, takže když si to nyní jako ekonom srovnám dohromady, dává mi připravovaný model daleko větší smysl,“ doplnil místostarosta Štětí Miroslav Andrt. Ceny vody zůstanou zachovány na současné úrovni.

Scroll to Top