Vysoká hladina vody v Podkrušnohorském přivaděči

Mimořádně ostražití by v těchto dnech měli být lidé při procházkách poblíž Podkrušnohorského přivaděče v úseku od Červeného Hrádku, před obcemi Drmaly a Vysokou Pecí až do ústí do vodní nádrže Újezd. Hladina vody je zde v důsledku tání vysoká.

„Do přivaděče nevstupujte a k bezpečnému přechodu na druhý břeh využívejte pouze mosty a lávky k tomu určené,“ zdůraznil Chomutovský deník. Přivaděč Ohře–Bílina je soustava vodních kanálů, potrubí a nádrží, které chrání podkrušnohorské povrchové doly před povodněmi z menších krušnohorských toků. Zásobuje vodou z Ohře průmysl na Chomutovsku a také přivádí dostatečné množství vody řece Bílině. Jeho výstavba skončila po v roce 1982 a dílo, které je dlouhé téměř 40 kilometrů, protéká od Klášterce nad Ohří až za Jirkov. Druhou podobně významnou vodárenskou stavbou v oblasti je Průmyslový vodovod Nechranice.

Scroll to Top