Voda Zlín 2018: V České republice je na veřejný vodovod napojeno 9,9 ...

Předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR František Barák se ve svém příspěvku zaměřil na základní fakta českého vodárenství. K nejvýznamnějším patří to, že v zemi je z veřejných vodovodů zásobováno 9,9 milionu obyvatel, což představuje 94,4% pokrytí.

V České republice je každoročně vyrobeno téměř 600 milionů metrů krychlových pitné vody, z čehož většinu spotřebují domácnosti a přibližně 156 milionů průmysl, zemědělství nebo ostatní odběratelé. Ztráty pitné vody v síti se pohybují kolem patnácti procent.

Barák také zmínil značně diskutovanou oblast – vlastnickou a provozní strukturu vodovodů a kanalizací. Na území republiky působí 6 700 vlastníků a 2 600 provozovatelů. Řada odborníků zastává názor, že je české vodárenství příliš rozdrobeno. „Zejména menší provozovatelé mají problém s trvalým udržením stavu a následnou obnovou vodohospodářské infrastruktury. Mají také problémy, když je sucho. Optimální by bylo sdružování. Větší společnost v regionu by vzala pod křídla menší a kvalitu provozu by ideálním způsobem doplnila,“ sdělil například v listopadu na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2017 v Ostravě pro portál vodarenstvi.cz ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák.

Délka vodovodní sítě dosahuje téměř 78 tisíc kilometrů oproti roku 1990, kdy to bylo zhruba 45 000. Délka kanalizační sítě přesahuje 47 tisíc kilometrů. V porovnání se sousedními státy vede v oblasti napojení na veřejný vodovod Německo, na pomyslném druhém místě pak stojí Rakousko, a o několik procent za Českou republikou se nachází Polsko a Slovensko. Žebříček s obdobným umístěním lze sestavit také v případě napojení obyvatel na veřejnou kanalizaci.

Ilustrační foto 

Scroll to Top