Unipetrol zahájil ostrý provoz zmodernizované čistírny v rafinérii v Kralupech

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol uvedla do provozu opravenou čistírnu odpadních vod v Kralupech nad Vltavou, která nyní splňuje nejpřísnější požadavky Evropské unie na minimalizaci dopadů průmyslové výroby na životní prostředí. Díky modernizaci klesne objem vypouštěných látek až o 75 procent a je eliminován zápach z areálu. Povinnost aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) v průmyslové výrobě je v České republice uzákoněná a týká se také provozu podniků v chemickém průmyslu.

Na komplexní rekonstrukci čistírny Unipetrol spolupracoval s Krajským úřadem Středočeského kraje a Povodím Vltavy. Samotná dvouletá stavební akce skončila v roce 2015. „Následovalo dvouleté testování funkčnosti. V prosinci minulého roku jsme obdrželi rozhodnutí o kolaudaci a začátkem letošního roku jsme přešli do ostrého provozu. Ochrana životního prostředí je pro nás více než plnění zákonných norem. Náklady skupiny se v této oblasti ročně pohybují okolo jedné miliardy korun,“ uvedl ředitel jednotky EKO Unipetrol RPA Pavel Sláma.

Čistírnou projde veškerá voda využívaná v rafinérii v Kralupech. „Denně vyčistíme 2 000 metrů krychlových vody, což je pro představu trojnásobné množství, než které pojme pětadvacetimetrový krytý bazén v nedalekých Kralupech. Při přepočtu na obyvatele bychom byli schopni obsloužit až 40 tisíc obyvatel, takže velikostí jsme srovnatelní s městskou čističkou v Kralupech,“ informoval vedoucí provozu Michal Skácel.

Součástí čistírny je také nová biologická dočišťovací nádrž, která se ihned stala vyhledávaným útočištěm žab, kachen a labutí. „Do nádrže jsme vypustili i několik ryb, konkrétně karasů obecných. Rybníkářství ale provozovat nehodláme. Našim hlavním úkolem je zajistit, aby veškerá voda, která projde areálem, odcházela v odpovídající čistotě,“ pokračoval Michal Skácel. Provoz čistírny je převážně řízen automaticky a monitorován dvacet čtyři hodin denně.

„Plníme všechny emisní limity. Investovali jsme také do zastřešení čisticích nádrží a likvidaci odpadních plynů na biofiltru, abychom eliminovali případný zápach,“ uzavřel Michal Skácel. Unipetrol každým rokem vynakládá přes miliardu korun na ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce. Společnost se zabývá rafinérskou a petrochemickou výrobou a od roku 2004 je součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Scroll to Top