Protipovodňové prvky i rekreace na Rohanském ostrově v Praze

Rozsáhlé území pro přírodu a rekreaci vznikne na pražském Rohanském ostrově. Zelená plocha bude sloužit také jako protipovodňový prvek. Velikost retenčního prostoru je zhruba 200 tisíc metrů čtverečních a v souvislosti s tím, že jde o nadregionální biokoridor, bude sloužit jako součást územního systému ekologické stability krajiny. Rada hlavního města v úterý 13. března souhlasila s vypsáním veřejné zakázky na realizaci projektu. To ještě musí potvrdit zastupitelstvo.

Rohanský ostrov v Praze katastrálně patří do území městské části Karlín a dlouhá léta fungoval jako černá skládka. Během výstavby metra sloužily prostory pro ukládání materiálu z výkopů. V roce 1999 byly zahájeny rozsáhlé úklidové práce za účelem revitalizace ostrova. „Rozšířením retenčního prostoru dojde k vytvoření významného přírodního prvku, který vytvoří domovské prostředí řadě živočichů. Vznikne také místo pro oddych a rekreaci obyvatel a návštěvníků Prahy. Z vodohospodářského hlediska bude zajištěna přirozená retence vody v krajině během povodňových stavů,“ informovala radní Jana Plamínková.

Hlavními body akce bude odtěžení, odvoz a deponie zeminy, položení propojovacího potrubí, vybudování čerpací stanice, tůní, pěších komunikací, zpevněných ploch, vegetační úpravy a výsadba nových dřevin. V prostoru stavby se také sníží terén a stávající degradované plochy nahradí zatravněná místa ve formě pobytových a přírodních luk, což výrazně zvýší ekologickou funkci území. Předpokládaná cena stavby se pohybuje kolem 130 milionů korun.

Scroll to Top