Středočeští radní hovořili o opatřeních proti suchu

Radní Středočeského kraje chtějí oblast připravit na období sucha. Shodli se na tom, že pro zlepšení zásobování domácností pitnou vodou je potřebné přezkoumat propojení vodních zdrojů. Radní naopak nepočítají s budováním nových nádrží. Například zdroj Mělnická Vrutice je na hraně využitelnosti a vyšší odběr vody by pro něj představoval rizika. „Nová koncepce počítá s obnovením vodních zdrojů, které se po roce 1990 přestaly využívat,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Obnovit vodní zdroje využívané před rokem 1990 označil jako účelné náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství a předseda představenstva VaK Nymburk Miloš Petera. „Někde sice byla zanedbaná jejich ochrana, ale to je relativně snadno řešitelné a hlavně levnější než budování zcela nových kapacit,“ zdůraznil Petera.

Dalším problémem je absence kontroly zemědělského hospodaření v ochranných pásmech někdejších vodních zdrojů. Proti tomuto návrhu úřadů už se na jejich hlavy snesla vlna kritiky, nicméně kupříkladu ve Všetatech byla v ochranném pásmu vodního zdroje založena skládka. Zásobování vodou Středočeského kraje je částečně spjato s Prahou, protože také místy závisí na dodávkách z úpraven vody u Želivky či u Káraného.

Krajští radní plánují postavit vodojem v Roztokách u Prahy nebo Horoměřicích a minimálně posílit vodojem v Kopanině. Opomenuta by neměla být ani úprava technického řešení provozu v Jesenici, kam téměř dvaapadesátikilometrovým štolovým přivaděčem přitéká samospádem voda z Želivky. Další plány pak dále zahrnují zkapacitňování potrubí a dobudování rozvodů.

Suchem nejpostiženější oblast v zemi, Jihomoravský kraj, by mohl od státu získat na účinná opatření až tři miliardy korun. Pitnou vodu zejména v období sucha má oblasti zajistit výstavba nových vodovodů, opravy vodojemů či využití nových vrtů. Ministerstvo zemědělství navrhlo soubor desítek možných opatření. Studie je zatím strukturována jen jako koncepční dokument. Na projektech by se měli podílet i experti z Blízkého Východu, kde hledá česká strana inspiraci díky jejich letitým zkušenostem, jak zadržet vodu v krajině.

Ilustrační foto 

Scroll to Top