Povodí Odry upozorňuje na nový portál projektu protipovodňových opatření na horní Opavě

Vodohospodáři z Povodí Odry informovali o novém portálu, který zprostředkovává aktuální informace o vývoji protipovodňových opatření na horní Opavě, do nichž patří také připravované vodní dílo Nové Heřminovy. Podnik také začal vydávat zpravodaj VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ. Ten bude rozesílat do obcí a měst na horním toku řeky Opavy. Jedná se o Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Čaková, Krnov, Brumovice, Úvalno a Opavu.

„Našim cílem je poskytnout co nejvíce informací o probíhajících přípravách a realizaci celého souboru staveb na horní Opavě. Při zpracování nových internetových stránek jsme se zaměřili na přehlednost a možnost lépe reagovat na aktuální stav přípravných prací celého projektu. Nový zpravodaj VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ s podtitulem Protipovodňová opatření na horní Opavě budeme vydávat vždy koncem každého sudého měsíce. Na čtyřech stranách zpravodaje se budeme věnovat detailnějšímu vysvětlení jednotlivých částí projektu,“ uvedla mluvčí podniku Šárka Vlčková.

U čtyř staveb, které souvisí s realizací vodního díla Nové Heřminovy, přišel podnik v polovině ledna o výjimky z ochrany vzácných živočichů a rostlin. Vedení obce stále vidí šanci k prosazení jiných variant, než je výstavba nádrže. „Z rozhodnutí ani z podkladů pro povolení výjimky u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nebylo jasné, jestli existuje i jiná vhodná varianta řešení. Například jiné technické řešení s menším zásahem do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,“ sdělil Marek Čihák z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Povodí Odry rozhodnutí během přípravy stavby nevnímá jako vážnější komplikaci. Pozitivně sdělení ministerstva uvítalo vedení Nových Heřminov. „Konečně výsledek, kdy se začínají naše snahy naplňovat. Ministerstvo konstatuje, že nebylo přesvědčivě doloženo, že nejsou jiné varianty. Výjimka z ochrany vzácných druhů se totiž povoluje jen v případě, že neexistuje jiná možnost,“ komentoval starosta obce Ludvík Drobný. Nové webové stránky jsou k dispozici na www.pod.cz v levém menu Přehrada Nové Heřminovy, nebo na prehradanoveherminovy.cz.

Scroll to Top