Brněnský krajský soud opět zrušil devítimilionovou pokutu pro Vodovody a kanalizace Pardubice

Pokuta devět milionů korun pro pardubické vodárny znovu neplatí a případ by se měl vrátit k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který proti verdiktu může podat kasační stížnost. Případ vychází ze zakázky za 300 milionů korun na opravu biologické čistírny odpadních vod v pardubické části Semtín.

Vodovody a kanalizace Pardubice podle úřadů chybovaly. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedly informaci, jak dospěly k závěru, že údajně nízké nabídkové ceny uchazečů jsou opodstatněné a jejich výši akceptovaly. Antimonopolní úřad poté rozhodl, že byl postup společnosti nepřezkoumatelný a netransparentní. Vodárny čistírnu koupily v roce 2010 od chemické společnosti Synthesia za téměř půl miliardy korun.

Krajský soud v Brně v roce 2017 stanovisko zamítl, protože podle něj nebyly závěry ÚOHS o existenci mimořádně nízkých nabídkových cen v nabídkách uchazečů jako nutného předpokladu pro spáchání správního deliktu. Případ přešel do kompetence Nejvyššího správního soudu, který záležitost vrátil zpátky krajskému soudu, a dále se věc dostala znovu na ÚOHS.

Vodárny se měly podle úřadu také provinit tím, že před opravou čistírny uzavřely smlouvu s vybranou firmou ještě před rozhodnutím ÚOHS, což bylo zohledněno při vyměřování výše sankce. VaK uvedly, že smlouvu uzavřít musely, aby stihly získat dotační prostředky.

Scroll to Top