SmVaK Ostrava investují do infrastruktury na Novojičínsku 100 milionů korun

Přibližně 75 milionů korun využijí vodohospodáři na modernizaci infrastruktury pro dodávky pitné vody na Novojičínsku. Významnou opravou projdou například vodovodní řady v bílovecké části Bravinné, ve Štramberku, Příboře, Odrách, Stachovicích nebo Lichnově. Vyměněn bude také výtlačný a rozvodný řad z úpravny vody v Jakubčovicích nad Odrou do vodojemu v Heřmánkách. Investic se dočkají i v rámci modernizace kanalizačních sítí ve Štramberku, Fulneku či Odrách nebo rekonstrukcí čistíren v Kopřivnici nebo Frenštátě. Informoval o tom mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Nejnákladnější akce v regionu se uskuteční ve Stachovicích, kde bude prostřednictvím bezvýkopové technologie provedena rekonstrukce vodovodního řadu v délce 2058 metrů a související infrastruktury v hodnotě 22 milionů korun. Komplexně opraven bude dvoukomorový vodojem v Mošnově za více než deset milionů korun. O modernizaci vodohospodáři rozhodli zejména pro nevyhovující stav vstupního objektu do zemní akumulace. Dále bude sanována železobetonové konstrukce stropu, stěn a dna akumulačních nádrží. Sanace nemine ani dvoukomorový vodojem Salaš s kapacitou 3 000 kubických metrů vody nad Novým Jičínem za více než 16,5 milionu korun. Salašský vodojem zásobuje Šenov u Nového Jičína, Kunín, Starý Jičín, Jičinu, Janovice a nejvyšší část zástavby Nového Jičína.

Výměna stovek metrů potrubí v Jakubčovicích nad Odrou

K výměně výtlačného ocelového a litinového řadu v délce 1260 metrů do vodojemu Heřmánky a rozváděcího řadu z tohoto vodojemu v délce 390 metrů do obce dojde v Jakubčovicích nad Odrou. V tomto případě je nutnost oprav způsobena hlavně kvůli obsahu železa ve vodě při průtoku stávajícím potrubím. To je poté nutné intenzivněji odkalovat a samotný vodojem čistit. Nové potrubí bude instalováno z tvárné litiny a zde si investice vyžádá nejméně deset milionů korun.

Rekonstrukce kanalizační sítě a vodovodního řadu pod Trúbou

V turisticky oblíbeném Štramberku dojde v ulicích Dolní a Plaňava k opravě kanalizační sítě a vodovodního řadu s čímž souvisí modernizace 383 metrů betonových kanalizačních stok z poloviny padesátých let minulého století a také související infrastruktury ve výši pěti a půl milionu korun. Výměna vodovodního řadu vyjde na tři a půl milionu korun.

Kvalitnější dodávky pitné vody v Bravinném

V bílovecké části Bravinné SmVaK Ostrava vylepší kvalitu distribuce pitné vody. Zde bude ocelové potrubí vyměněno za řad z tvárné litiny v délce 860 metrů. V současnosti jsou dodávky pitné vody negativně ovlivňovány obsahem železa. Zde vodohospodáři počítají s osmimilionovými náklady.

Významná inovace čistírny v Kopřivnici

V Kopřivnici bude rekonstruována usazovací nádrž v místní čistírně odpadních vod za více než sedm milionů korun. S akcí souvisí rovněž stahování kalu a nečistot. Systém řízení technologických procesů bude taky inovován v čistírenských provozech v Odrách nebo Frenštátě pod Radhoštěm. V loňském roce prošla rozsáhlou opravou pro své stáří i čistírna v Tiché, která má kapacitu pro čištění odpadních vod 1250 ekvivalentních obyvatel.

Miliardové investice do infrastruktury

V roce 2017 SmVaK Ostrava investovaly do obnovy vodovodních řadů na Novojičínsku 27,5 milionu korun a 20 milionů korun do oprav vodojemů, sítí a budov v oblasti vodovodů. Do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod 33 milionů a do jejich oprav pak více než 10 milionů. Od roku 2008 drží společnost každoročně objem investovaných prostředků nad půlmiliardou korun.

Scroll to Top