V Kašperských Horách investují do obnovy vodárenské infrastruktury

Město s 1500 obyvateli na Klatovsku bude letos investovat do modernizace místní čistírny, která bude nově splňovat nejnovější legislativní požadavky. Dokončena bude také výstavba čistírny odpadních vod pro hrad Kašperk. Obě stavby si dohromady vyžádají 27 milionů korun.

Kašperské Hory kromě investic do dvou čistíren počítají s obnovou pramenišť. Podle starosty Petra Málka disponuje město dvěma zdroji pitné vody. Jeden se nachází na Ždánově a Chlumu, druhý v nedalekých Řetenicích. Letos chce město opravit prameniště na Ždánově za 18 milionů korun. Na rekonstrukci městské čistírny odpadních vod a obnovu prameniště mají Kašperské Hory přislíbené dotace z Operačního programu Životní prostředí.

V oblasti Kašperských Hor se údajně nachází až 120 tun zlata, kvůli kterému v lokalitě probíhaly průzkumné vrty. O případnou těžbu usilovala v 90. letech 20. století kanadská společnost TVX Bohemia Důlní. Po odmítnutí ze strany úřadů žalovala stát o 700 milionů korun za údajný ušlý zisk. U soudů však neuspěla.

V posledních letech se o těžbu zajímala také Treasure Valley Holding s finanční podporou z Nizozemska, která dokonce v katastru koupila zhruba 50 hektarů pozemků. Před čtyřmi lety ministerstvo životního prostředí firmě zamítlo dvě ze tří podaných žádostí na průzkum ložisek zlata.

Scroll to Top