Ve Sloupu končí po dvou letech výstavba kanalizace

Na konci března by měli dělníci dokončit rozsáhlou výstavbu kanalizační sítě pro Sloup, Radvanec a Janov na Českolipsku. Práce trvaly téměř dva a půl roku. Na jaře také dojde k poslední opravě silnic a chodníků. Obce spěchají, protože je časově tísní termíny dotačního titulu, který projekt většinově financoval. Nejzazší datum pro kolaudaci stavby je 30. červen.

„Se zhotovitelem je v současné době nastaven termín dokončení stavby na 15. března 2018, s předáním všech dokumentů počítáme do 30. března,“ řekla předsedkyně Svazku obcí kanalizace Sloup Jana Pejčinovičová. Ještě než bude provoz kanalizace spuštěn, musí dojít k řadě testů a příprav. „Svazek očekává napojení prvních domácností na podzim tohoto roku,“ pokračovala předsedkyně svazku obcí.

Během stavby došlo k časovému zdržení kvůli komplikovanému geologickému podloží na několika místech.. To vedlo tkaé k celkovému prodražení akce. Ačkoliv se původně mluvilo o navýšení částky až o desítky milionů korun, nakonec šlo o necelých patnáct milionů. Akce si celkově vyžádá zhruba 105 milionů korun. Z obcí se největší měrou na výstavbě podílí Sloup, který získal pětimilionový úvěr od banky a kde bylo vybudování kanalizace nejkomplikovanější.

Scroll to Top