Voda ve studních u Litovle není stále pitná, sanace skládky vyšla na ...

Před několika lety zamořily karcinogenní látky z nebezpečné skládky podzemní vodu v litovelské části Nasobůrky. Skládka sice již dva roky neexistuje, ale s následky bojují obyvatelé dodnes. Vodu ze studní mohou používat pouze k zalévání.

„Pravidelný monitoring, kterému podléhá místo u bývalé skládky i širší okolí směrem k prameništi Čerlinky, ukázal, že k nové kontaminaci podzemních vod již nedochází. To je jednoznačně prokázáno. Co se týče studní v Nasobůrkách, můžeme hovořit o mírném zlepšení, které však nadále neumožňuje používat vodu k pití,“ informoval starosta Litovle Zdeněk Potužák.

Podle něj experti takový průběh očekávali a předpovídali, že kompletní proces vyčištění zdroje přirozeným samoregulačním systémem potrvá zhruba pět let od doby, kdy budou odstraněny uložené odpady na skládce. „Monitoring podzemních vod každopádně potrvá delší dobu, a to deset let od ukončení sanace, tedy ještě dalších osm roků,“ poznamenal starosta.

Lidé nesmí vodu z vlastních vrtů v Nasobůrkách využívat pro pitné účely téměř sedm let. Vhodná je použitelná pro zalévání zahrad. Bezpečný přístup k pitné vodě mají domácnosti zajištěny díky obecnímu vodovodu.

Likvidace skládky skončila v roce 2016 a během 18 měsíců z místa dělníci odvezli přibližně 130 tisíc tun nebezpečného a tuhého komunálního odpadu. Na zásahu se podíleli také chemici. Komplexní sanace skládky vyšla na 400 milionů korun. Jednalo se vůbec o největší investici Litovle po roce 2000. 90 procent nákladů uhradila dotace a na zbylém financování se podílelo město, Olomoucký kraj a vodohospodářské společnosti.

Foto, zdroj: olomouc.idnes.cz

Scroll to Top