ČT v největším vodojemu Moravskoslezského kraje v Krmelíně

Dvoukomorový zemní vodojem s celkovou kapacitou 40 000 kubíků pitné vody je oblíbeným cílem vycházek rodin s dětmi. Podle pamětníka a jeho bývalého zaměstnance Roberta Víchy jej místní uctívají téměř jako svátost. Jedná se o největší z vodojemů společnosti SmVaK Ostrava.

Areál není běžně přístupný veřejnosti. Krmelínská dominanta si naposled vysloužila pozornost kamer České televize. „Proudí sem pitná voda z úpraven v Podhradí u Vítkova a v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, tedy z Jeseníků i z Beskyd. Každou vteřinu sem běžně přiteče 300 až 500 litrů,“ uvedla redaktorka ČT Markéta Radová.

Podle vedoucího střediska Krásné Pole Ostravského oblastního vodovodu Pavla Kudly je zajímavostí vodojemu budova přelivů, kde se v případě jeho přelití naplní komory a pomalu pouští vodu průtokem do toku, který se nachází v Krmelíně. Srdce objektu tvoří dvě nádrže o velikosti fotbalových hřišť. „Čištění nádrží probíhá jedenkrát ročně a zabere tři dny,“ doplnil Kudla.

Vodojem byl uveden do provozu v roce 1969 jako součást Ostravského oblastního vodovodu. Slouží jako hlavní akumulace vody pro zásobování jižní Ostravy, například sídliště Dubina, nebo Hrabůvka a Zábřeh. Do vodojemu jsou přivedeny tři významné přívodní řady, dva přivádějí pitnou vodu z úpravny vody v Podhradí u Vítkova ze zdroje Kružberk a třetí pitnou vodu z úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí ze zdroje Šance.

Foto: SmVaK Ostrava 

Scroll to Top