Povodí Vltavy monitoruje ledy na řekách

Vodohospodáři a obce na Českokrumlovsku sledují stav ledu na řekách. Toky je potřeba mít pod kontrolou kvůli hrozícímu rozlití. Například ve čtvrtek 1. března zasahovali profesionální hasiči z Českého Krumlova v Hašlovicích kvůli krám, které se nahromadily ve Vltavě.

„Úseky řek pravidelně sledujeme. Nejčastěji může dojít k potížím v důsledku zvýšených průtoků při tvorbě ledových bariér, nápěchů a zácp, které vzdují vodu. Ta se pak může rozlít mimo koryto. Na malých vodních tocích lze na rozrušení bariéry použít techniku, například bagr,“ vysvětlil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

V případě, že je riziko povodní akutní, řeší se situace v součinnosti s povodňovou komisí. „Malše se v důsledku zamrznutí místy vylévá na břehy, jak se zvedá led ode dna,“ uvedl například rybář Antonín Novotný.

Podobně ostražití byli v posledních dnech také vodohospodáři na Chomutovsku. Ohře v Klášterci nad Ohří zamrzala a místy se vylévala z koryta. Obavy z povodní sice nebyly na místě, ale obyvatelé byli varováni, aby odložili procházky kolem řeky.

V Klášterci nad Ohří mají lidé v živé paměti situaci z roku 2012, kdy se nahromadil led nad jezem, voda se poté rozlila do chatové oblasti u řeky. Vodohospodáři tehdy byli nuceni vyhlásit pátý povodňový stupeň a město doporučilo obyvatelům, aby si připravili evakuační zavazadla.

Foto, zdroj: Českokrumlovský deník 

 

Scroll to Top