Akce ke Světovému dnu vody 2018 u členů SOVAK ČR

U příležitosti Světového dne vody 2018 pořádají členové SOVAK ČR odborné semináře, přednášky, soutěže a dny otevřených dveří na čistírnách odpadních vod a úpravnách vod, v některých případech i prohlídky podzemního vodojemu, či zatrubněného mlýnského náhonu. Nabízena je někde také možnost nechat si u přinesených vzorků vody provést chemickou analýzu. Podrobnější výběr z akcí naleznete v průběžně aktualizovaném dokumentu.

Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for Water“. V České republice se oslav organizace oslav ujal Svaz vodního hospodářství ČR, který pořádá profesní a kulturní akce k připomenutí SDV společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a SOVAK ČR. Více viz Kalendář akcí.  

Převzato z portálu sovak.cz 

Scroll to Top