Královehradecký kraj chce zlepšit kvalitu vody v Rozkoši

Nádrž opakovaně během koupací sezony trápí výskyt sinic a řas. Voda také bývá znečištěna fosforem. Plán na změnu, která by měla množství fosforu v nádrži omezit, byl schválen prostřednictvím Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.

Povodí Labe si nechalo vypracovat studii, díky které zjistilo, že se škodliviny dostávají do Rozkoše z odpadních vod přitékajících z levobřežní strany přehrady. Ty budou nově odvedeny tlakovým potrubím do kanalizačního přivaděče v Novém Městě nad Metují a následně do čistírny odpadních vod. Královehradecký kraj se bude na akci finančně podílet.

Podle krajského radního pro vodní hospodářství, životní prostředí a zemědělství Karla Klímy tak dostanou další příležitost k rozvoji obce ležící v blízkosti nádrže. Podle něj řešení umožní odvedení splaškových vod z průmyslové zóny Vysokov.
Nádrži Rozkoš se také přezdívá Východočeské moře. Podle rozlohy se jedná o osmou největší přehradu v České republice a jejím účelem je protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoků v Labi, rekreace či chov ryb.

 

 

 

 

Scroll to Top