Obce by mohly z poplatků za odběr podzemní vody získat až desetinu

Pětice poslanců navrhla novinku v podobě odvodů pro obce z poplatků za odběr podzemní vody. Návrh souvisí s novelou vodního zákona. Tu již Sněmovna posunula do závěrečného kola schvalování. V současnosti se výnos za odběr rozděluje mezi kraje a Státní fond životního prostředí.

Díky novele by mohly být zároveň zřizovány tábory v záplavových územích. V současnosti to zákon zakazuje. Piráti ale chtějí z novely odstranit pasáž, která brání občanským sdružením právo připomínkovat vodní stavby.
Někteří poslanci by chtěli do novely vložit ustanovení, díky kterému by mohly bezplatně čerpat vody lesní školky. Zazněl také návrh, aby byly od poplatků za odběr podzemní vody osvobozeny malé obce.
Vlastníci bezodtokových jímek budou stejně jako doposud prokazovat úřadům, jakým způsobem zajistili zneškodnění odpadních vod. Budou však muset předložit příslušné doklady za poslední dva roky.

 

Scroll to Top