Tisíc lidí bylo bez vody ve Šlapanicích u Brna

Ve Šlapanicích na Brněnsku se musela ve čtvrtek 1. března bez vody obejít asi tisícovka lidí. Potrubí na hlavním přivaděči prasklo kvůli mrazu kolem páté hodiny ranní. Dodávky byly obnoveny v půl dvanácté.

Nehodu nahlásil Vodárenské akciové společnosti Dopravní podnik města Brna. Mluvčí společnosti Iva Šebková odhadovala čas obnovení dodávek na první až druhou hodinu odpolední. Oprava však skončila dříve. Náhradní zásobování nebylo zajištěno.

Vodohospodáři se současnými mrazy bojují téměř ve všech regionech. Například na Slovácku dochází k poruchám způsobeným mrazem podle ředitele Slováckých vodáren a kanalizací Lubomíra Trachtulce až třikrát denně.
„Vlivem mrazů dochází k pohybům zeminy a tím k větší zátěži a tlaku na vodovodní potrubí. Vznikají tak příčné i podélné trhliny. Dalším typem havárií jsou zmrzlé vodoměry v neobydlených domech. Ty se projeví až při povolení mrazů. Na kanalizační potrubí mrazy nemají v podstatě žádný negativní vliv. Pouze nemůžeme v mrazech použít naši čisticí techniku,“ uvedl pro Slovácký deník Trachtulec.
Vodohospodáři obvykle opravují prasklé potrubí bezprostředně po zjištění havárie. Při větší četnosti rozhoduje o pořadí oprav důležitost vodovodního potrubí v systému a rozsah postižené oblasti. Neméně podstatným faktorem jsou také kapacitní možnosti techniky a pracovníků.

Vodohospodáři opakovaně upozorňují na rizika spojená s poškozením vodoměrů. „Pokud je vodoměr umístěný venku v šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování vnitřního prostoru šachty. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. Použít lze například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětlil například vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Poškozené vodoměry mají negativní finanční dopad na samotného zákazníka, od kterého vodohospodáři vyžadují náhradu škody za výměnu zařízení. Částka se obvykle odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž.

Ilustrační foto 

 

 

Scroll to Top