SmVaK Ostrava opět podporuje zaměstnance aktivní v neziskové sféře

Nejvýznamnější vodárenská společnost v Moravskoslezském kraji rozdělí v programu Plaveme v tom spolu! již potřetí 200 000 korun. Jedná se o podporu zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase a většinou bez nároku na odměnu věnují obecně prospěšným aktivitám. Zaměstnanci SmVaK Ostrava letos přihlásili 23 projektů s celkovým rozpočtem 1,8 milionu korun, přičemž na jejich realizaci žádali zhruba 410 tisíc korun.

„Nakonec jsme se rozhodli podpořit dvacet projektů celkovou částkou dvě stě tisíc korun. Je patrné, že během uplynulých let naši zaměstnanci získali řadu zkušeností a projekty, pro které žádají podporu, jsou svým obsahem opravdu kvalitní a žádosti zpracované na vyšší úrovni než v minulosti. Proto není rozhodování vůbec jednoduché. Radost mi dělá také fakt, že se zvyšuje počet projektů, jejichž cílem není pouze aktivní strávení volného času sportovními, společenskými nebo kulturními aktivitami, ale v řadě případů jde o pomoc lidem s fyzickým nebo mentálním postižením nebo těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci,“ uvedl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Podpora například zamíří do speciální základní školy v Nové Jičíně na léčebné pedagogicko-psychologické ježdění na koni pro postižené děti, nebo na psycho-rehabilitační pobyt pro mentálně postiženou mládež z novojičínského Klubu Kamarád. Pozornost je také věnována oblasti životního prostředí. Zajímavý projekt bude tak například realizován v Hradci nad Moravicí, kde by mělo dojít k obnově dalších studánek díky členům Matice Slezské, která byla podpořena i v loňském roce.

„Pustili jsme se do tohoto programu před třemi lety a neměli přesnou představu, jaký zájem vyvolá. Mám proto velkou radost, že jsou mezi vodaři lidé, kteří mají srdce na správném místě. Ve svém volném čase pomáhají těm, kteří to potřebují, nebo díky těmto aktivitám mohou lidé v jejich blízkosti prožít svůj čas smysluplně a aktivně. Není pro nás podstatné, zda jsou činní ve sportovním klubu, společenském nebo kulturním spolku, při pořádání akcí pro veřejnost, děti nebo skupiny zdravotně či sociálně znevýhodněných osob. Zásadní je, že se chtějí podílet na rozvoji místa, v němž žijí. Jsem hrdý na to, že mám ve společnosti, kterou vedu, takové kolegy,“ uzavřel Pšenička.

Scroll to Top