Jablonec opět podpoří výstavbu domovních čistíren a kanalizačních přípojek

Severočeský Jablonec letos vyčlenil na podporu budování domovních čistírny a kanalizačních přípojek 1,5 milionu korun. Žádosti o dotace začne přijímat 4. dubna, konec podávání je stanoven na 31. října. V roce 2017 město alokovalo do této oblasti stejnou částku, rok předtím o půl milionu korun méně.

„O investiční dotaci mohou žádat majitelé rodinných a bytových domů v katastru Jablonce nad Nisou. Mohou získat 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku,“ uvedla vedoucí oddělení dotací města Iveta Habadová.

Žádosti se budou opět posuzovat dvoukolově. Nejprve městská rada schválí projektový záměr a následně v případě schválení předloží majitel žádost o dotaci.

„Potvrzení o schválení projektového záměru radou města vydaná v letech 2013, 2014, 2016 a 2017 zůstávají v platnosti,“ upřesnila Habadová. Dotaci do výše 50 tisíc korun schvaluje rada města, nad tuto částku pak zastupitelstvo.

V roce 2017 bylo v Jablonci schváleno celkem 18 žádostí v celkové výši 1 159 710 korun, z toho pěti žadatelům již bylo vyplaceno 485 295 korun.

Scroll to Top