ČIŽP trestala v Paskově za únik ropných látek, neohlášení havárie a nedovolené ...

Inspektoři České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany vod v Ostravě udělili pokutu ve výši 280 tisíc korun společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov, která v místní zóně provozuje pilu. Firma se provinila tím, že neohlásila havárii, nedovoleně nakládala se závadnými látkami a neprováděla zkoušky těsnosti potrubí a nádrží na skladování ropných látek.

V listopadu 2016 unikly ropné látky z mechanismu pro manipulaci se dřevem a dešťovou kanalizací a dostaly se do levostranného přítoku řeky Olešná. Tuto skutečnost však společnost neohlásila, což místo ní udělali zástupci sousedního Biocelu Paskov, kteří ihned spustili norné stěny. Díky včasné reakci Biocelu neuhynuly v přítoku Olešné ryby.

V areálu Mayr-Melnhof Holz Paskov následně provedli inspektoři ČIŽP komplexní kontrolu v oblasti nakládání se závadnými látkami a zjistili, že společnost neplnila své povinnosti provádět zkoušky těsnosti potrubí a nádrží na skladování ropných látek.

Nehoda z podzimu 2016 ale nebyla jedinou. O tři roky dříve došlo ke znečištění řeky Olešné i úhynu ryb, za což byla společnost potrestána sedmnáctitisícovou pokutu od frýdeckomísteckého magistrátu.

Sedmadvacetitisícovou pokutu Mayr-Melnhof Holz obdržel i za nehodu z dubna 2016.„Vzhledem k tomu, že už se jednalo o třetí havárii způsobenou společností Mayr-Melnhof Holz Paskov, byli inspektoři ČIŽP podstatně přísnější a za tato porušení vodního zákona uložili pokutu ve výši desetinásobku, tedy 280 tisíc korun,“ konstatoval ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě Karel Kozubek.

Scroll to Top