Posílená stabilita zásobování pitnou vodou v Odrách

Díky novému vrtu je v Odrách na Vítkovsku posíleno zásobování pitnou vodou při zvýšených odběrech. Regenerovány navíc mohou být tři dosud provozované zdroje sloužící více než padesát let. Vydatnost vrtů se vlivem nepřetržitého provozu a stáří snižuje. Spotřeba pitné vody ve městě dosahuje dlouhodobě limitních možností provozovaných zdrojů podzemní vody.

„Průměrný odběr ze tří stávajících funkčních vrtů hlubokých více než 200 metrů činí deset litrů za sekundu, jejich maximální kapacita pak šestnáct litrů za sekundu. Při dlouhodobějším odběru kapacitního množství vody, zejména v letních měsících, dochází během několika dnů k postupnému poklesu hladiny podzemní vody až na úroveň, pod níž ji není možné čerpat,“ informoval mluvčí společnosti SmVaK Ostrava Marek Síbrt.

Díky novému zdroji nyní dochází ke stabilizaci situace, a bude proto možné přistoupit k postupné regeneraci stávajících vrtů spojené s jejich několikadenním odstavením. Následně vodohospodáři provedou takzvanou regeneraci vrtů, čímž dojde k navýšení jejich vydatnosti.

Jak systém funguje? Voda je nejprve z vrtů čerpána do akumulace čerpací stanice ve městě a následně do vodojemu nad Odrami, odkud je dále gravitačně rozváděna do města a přilehlých obcí.

V rámci projektu byla také v Odrách v prostoru čerpací stanice postavena aerační věž, jejímž cílem je odstranit provzdušňováním z vody plynné složky, které se přirozeně vyskytují v podzemní vodě na Odersku.

„Stavba nebyla z technického hlediska jednoduchá a museli jsme řešit řadu provozně komplikovaných situací. Jsme rádi, že se nám na konci loňského roku podařilo vše dotáhnout do konce. Nový vrt, vybudovaný nedaleko jednoho ze stávajících, má hloubku 260 metrů. Celá investice dosahuje včetně projektu, průzkumu až po samotné hloubení vrtu a dobudování potřebné infrastruktury více než devíti a půl milionu korun,“ doplnil ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Scroll to Top