Ceny vodného a stočného 2018

Přehledná mapka zobrazuje souhrnnou cenu vodného a stočného včetně 15% DPH v roce 2018 v jednotlivých okresech České republiky u nejvýznamnějších vodárenských společností, které v nich působí. 

cena vody_2018

Vodárenské společnosti musí při stanovování výše vodného a stočného respektovat regulatorní pravidla. Cenovou politiku vodního hospodářství reguluje ministerstvo financí. Z ceny vody, kterou domácnosti zaplatí, odchází 41 % do veřejných rozpočtů v podobě daní a další odvodů. DPH na vodné a stočné je 15 %.

Při tvorbě ceny vody hrají klíčovou roli dva pojmy. Nejprve jsou to ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Druhým pojmem je přiměřený zisk, který se následně zahrnuje do kalkulace věcně usměrňované ceny.

Přiměřený zisk z regulované ceny by měl dané vodárenské společnosti poskytnout adekvátní návratnost použitého kapitálu. Samotnou míru výnosnosti určuje opět ministerstvo financí, které ji stanovilo ve vodárenství na 7 % z vloženého kapitálu, a zároveň nesmí zisk meziročně narůst o více než 7 % za vyrobenou jednotku s porovnáním se skutečností předcházejícího období. Do zmiňovaného použitého kapitálu spadá například infrastrukturní nebo provozní majetek.

Do věcného usměrňování ceny jsou poté zahrnuty ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví, přiměřený zisk a odváděná daň. O tom, co oprávněným nákladem je, nebo není, rozhoduje legislativa. 

Z ekonomického hlediska je oprávněným nákladem například nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku využívaného pro výrobu a dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod či vynaložené prostředky na modernizaci vodovodů a kanalizací. Některé vodárenské společnosti si rovněž  účtují paušální poplatek za připojení k vodovodní síti, kde položka závisí na kapacitě vodoměru a nesmí přesáhnout 15 % úplných vlastních nákladů. 

 

 

Scroll to Top