Podniková mobilita v praxi vodárenských společností

Případová studie „QI – podniková mobilita v praxi“ zajímavým způsobem předkládá důvody, průběh, a především následné přínosy i úspory implementace informačního systému QI ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

Společnost MELZER, která QI ve VaK Vyškov naimplementovala, získala s touto případovou studií první místo v celostátní soutěži magazínu CIO Business World. Studie je ukázkou a inspirací pro využití nejmodernějších technologií ve vodárenství:

QI ve společnosti VaK Vyškov pomáhá řídit celý ekonomicko-obchodní proces, navíc zastřešuje další agendy, například Workflow, Dopravu, Docházku, Evidenci investičních akcí, Insolvenční rejstřík, QI Shop a samozřejmě Vodárenství.

Nově zavedený modul QI Mobile umožňuje práci s daty přímo v terénu, proto usnadňuje odečty vodoměrů a významně zrychluje dobu mezi odečtem a odesláním daňového dokladu. Díky využívání elektronických terminálů pro docházku zaměstnanců se výrazně zrychlilo celkové zpracování personální agendy. Přínosem je i zlepšení přehledu o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti v daném okamžiku a možnost operativního řízení společnosti pomocí mobilních zařízení.

Úspory a přínosy dodaného řešení:

– 60% snížení skladových zásob (o více jak 2,5 mil. Kč)
– 85% zkrácení ročních inventarizací oproti původnímu času
– 1 000 000 Kč ročně ušetřený za čas při skladových procesech
– 60 000 Kč ročně ušetřeno díky plné automatizaci při schvalování skladových výdejek
– 200 000 Kč roční úspora díky optimálnímu vytížení zaměstnanců
– 140 pořadačů nemusí být v archivu

Celou případovou studii možno zhlédnout zde.

www.melzer.cz, www.qi.cz

Scroll to Top