Český Brod postaví nový vodojem

Český Brod plánuje postavit nový a opravit stávající vodojem. Začátek výstavby nové akumulační komory pro pitnou vodu, kompletní rekonstrukce stávající a výměna vodovodního přivaděče jsou plánovány na podzim. S ukončením prací se počítá v roce 2020. Stavba si vyžádá nejméně 50 milionů a městu se podařila získat dotaci 37 milionů korun. V současnosti také pokračuje rekonstrukce vodovodní sítě v lokalitě Na Křemínku, ulicích Nábřežní, Jungmannova, Polomská a Tovární s předpokládanou dobou ukončení do roku 2020.

Ilustrační foto 

Scroll to Top