V Jihomoravském kraji vytřídili 17,5 tuny použitého oleje a tuku

Lidí na jižní Moravě vytřídili loni pětkrát více použitého oleje a odpadního tuku než v roce 2016. Přibylo také obcí, které se do sběru zapojily. ČTK o tom informovala Hana Maxová ze společnosti Eko-PF, která projekt zaštituje.

Vylévání použitého oleje a tuku do odpadu způsobue problémy technologiím v kanalizační síti a čistírnách odpadních vod, zatěžují také životní prostředí. Celý čistírenský proces se také prodražuje. Vodohospodáři opakovaně vyzývají k odpovědnému chování.

Výrazný pokrok v tomto ohledu udělal Jihomoravský kraj. V roce 2017 třídilo tento druh odpadu 115 měst a obcí, kde mohli lidé látky vkládat do bezmála 350 nádob. „Množství vytříděného oleje stále roste. Velkou zásluhu na tom má samozřejmě každý poctivý sběrač a hlavně města a obce, které své obyvatele o možnostech třídění informují,“ pochválila samosprávy a občany Maxová.

Olej se po použití dále zpracovává a odděluje na tři složky, z čehož se první část používá na výrobu metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další části se využívají například v chemickém, gumárenském nebo kosmetickém průmyslu.

Společnost Eko-PF působí na celostátní bázi a nádoby má umístěny v téměř každém kraji. Nejvíce se jich nachází v Jihočeském kraji.

Kanalizační řád jednoznačně určuje, co lze do kanalizace vypouštět. „V odpadní vodě způsobují oleje a tuky velké problémy. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolná ucpávka, která ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi,“ uvedl dříve k problematice například ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Scroll to Top