Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity nabízí unikátní studijní obory

Fakulta se sídlem ve Vodňanech získala mezinárodní renomé. V evropském měřítku je české rybářství významným oborem, i proto se na fakultu sjíždí poměrně vysoké množství zahraničních studentů. Ve Vodňanech se nachází také střední rybářská škola s tradicí již od roku 1920, která je svého druhu jediná v republice a právě z ní často studenti na vysokou školu přecházejí.

V bakalářském oboru Rybářství mohou studenti získat odborné znalosti o biologicko-ekologických vazbách vodních organismů, moderních technologií chovu ryb v rybnících i specializovaných rybochovných zařízeních, problematice vodního hospodářství a právních ustanovení v rybářství, legislativě ochrany vod a nakládání s vodami.

Bakalářský obor Ochrana vod je zaměřen na chemické procesy ve vodním prostředí, fyzikálně-chemické vlastnosti vody, ekologii a ochranu životního prostředí, legislativní ochranu užívání vod v rámci EU, koloběh vody v krajině, čištění odpadních vod, vodárenství, vodohospodářství a vodní stavby.

Oproti klasickým učebnám tráví více času v laboratořích studenti navazujícího magisterského studia oboru Rybářství a ochrany vod. Studium zahrnuje problematiku rybářství i ochrany vod s ohledem na legislativní požadavky i novodobé trendy a potřeby.

Studenti po získání magisterského titulu mohou pokračovat také v doktorském studiu.

Foto: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Foto:

Scroll to Top