Obce na Šumpersku a Jesenicku budou investovat do vlastních vrtů

Řada samospráv na Šumpersku a Jesenicku připravuje investice do vodohospodářské infrastruktury. Například Javorník nechal v reakci na sucho v roce 2015 vyhloubit tři nové vrty. Se stavbou vodovodů počítá také Staré Město, nové zdroje a přivaděče vody vyhlíží také Mikulovice, které nechaly už před několika lety v lesích nad obcí vyhloubit devadesátimetrový vrt.

Podle starosty Mikulovic Jiřího Šimíka se nové zdroje hloubí pro budoucí generace. Vlastní zdroj vody by rády měly i Dolní Studénky. Ty chtějí vybudovat průzkumný vrt v místě, které se nachází poblíž stávajícího vodojemu v části Králec. Pokud bude mít zdroj dostatečnou kapacitu, mohou vodu odebírat dolnostudénské domácnosti.

Vodohospodářská zařízení Šumperk také plánují zprovoznit nový zdroj vody pro zhruba osmnáct tisíc obyvatel Zábřehu na Moravě a okolí. Vrt se připravuje v katastru obce Lesnice. Povede do dvousetmetrové hloubky.

U Lesnice na Šumpersku totiž leží jeden z hlavních zdrojů pitné vody v regionu, ale studie v roce 1998 prokázala kontaminaci vody, kterou způsobila zemědělská činnost.

Společnost předpokládá, že voda, která se nachází dvě stě metrů pod zemí, bude vysoce kvalitní. Jestli jí tam je ale dostatek, prokáže až sonda. Práce za čtyři miliony korun by měly začít na jaře.

Scroll to Top