Jihočeský vodárenský svaz opraví infrastrukturu za téměř 120 milionů

Zhruba 26 milionů korun bude stát rekonstrukce vodojemu Svatá Anna v Táboře. Nejméně 17 milionů korun bude potřeba na pořízení a instalaci nového potrubí u Veselí nad Lužnicí.

Ředitel a předseda představenstva JVS Antonín Princ uvedl, že prioritou zůstává příprava obnovy hlavního přivaděče vody z římovské nádrže do úpravny Plav a navazujících dálkových řadů. Sanací projdou nádrže, technologie, venkovní rozvody i obslužné komunikace. Některé nepotřebné objekty čeká demolice.

Ze svých prostředků v roce 2017 proinvestoval Jihočeský vodárenský svaz přes 100 milionů korun. Více než 30 milionů uvolnil do akcí, které jsou podmíněny získáním dotací, nebo se vážou na opravy místních komunikací. Na opravy majetku svaz  vyhradil zhruba 20 milionů korun a za 4,5 milionu korun pořídil nový provozní majetek.

Jihočeský vodárenský svaz je sdružením 257 měst a obcí, pro které zajišťuje správu a provozování vodárenského majetku. Soustava svazu měří 533 kilometrů a zásobuje přes 380 tisíc obyvatel Jihočeského kraje.

Scroll to Top