Česká republika se podílí na čištění vody v Kosovu

Ačkoliv Kosovo oslavilo desáté výročí osamostatnění od Srbska, stále se neobejde bez pomoci ekonomicky silnějších států. Zemi pomáhají i Češi. Ti zaplatili stavbu čistírny odpadních vod, která zajišťuje to, aby se do nádrže zásobující Prištinu nedostávaly splašky z okolních obcí. Informoval o tom portál irozhlas.cz. 

Součástí česko-kosovského konsorcia, které čistírnu vybudovalo, byla společnost podnikatele Xhevdeta Duky Projekt Plus. Ta čistírnu postavila a technologie dodaly české firmy Ircon a TopolWater. Akci za 17 milionů korun uhradila Česká rozvojová agentura.

Do čistírny teď nově vybudovaná kanalizace přivádí splaškovou vodu z vesnic na břehu Badovackého jezera a do řeky Gračanka se vrací nejen čistá voda, ale i ryby.

Česká republika a některé tuzemské firmy se podílejí nebo budou podílet na rozvoji vodárenské infrastruktury také například v Egyptě, Srbsku, Chorvatsku, Iráku nebo Sýrii.

Foto: Pavel Novák (Rozhlas) 

Scroll to Top