Vychází číslo 2/2018 časopisu Sovak

Na obálce čísla 2/2018 časopisu Sovak je představen interiér vodojemu v Hradci Králové-Třebši s výstupním schodištěm. Věžovému vodojemu na Novém Hradci Králové se pak věnuje i úvodní článek Pavla Loskota ze společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Šéfredaktor časopisu Jiří Hruška také vyzpovídal ostravského primátora Tomáše Macuru.

Právní komise SOVAK ČR  připravila na aktuální téma GDPR sérií několika článků a první z nich zabývající se zejména představením hlavních změn, které nařízení GDPR přináší, vychází právě v tomto čísle.

S metodikami energetického hodnocení čistíren odpadních vod seznámil čtenáře Miroslav Kos. Na problematiku provozu čistíren odpadních vod se zaměřil článek Energetická optimalizace a automatizace technologického provozu ČOV.

Předsedkyně odborné komise SOVAK ČR pro technickou normalizaci Lenka Fremrová pak vysvětluje nové normy pro analýzu vody zpracovaných v roce 2017.

Nechybí ani tradiční rubrika Z regionů. Co vše číslo 2/2018 časopisu Sovak přináší, můžete zjistit z jeho Obsahu zde.

 

Scroll to Top