Fryšava na Žďársku bude muset vrátit dotaci za špatně provedenou stavbu kanalizace

Malá obec Fryšava musí vrátit patnáctimilionovou dotaci, s níž souvisí i vysoké penále. Její roční rozpočet přitom činí čtyři miliony korun. Rozhodnutí už je pravomocné.

Ve Fryšavě teče splaškovými kanály i dešťová voda a podle informací obecního úřadu specializovaná firma v některých místech kanalizaci vůbec nenainstalovala. V zemi také zůstalo původní potrubí, ačkoliv už dodavatel vyfakturoval nové. Chybí i kanalizačních šachty.

Současné vedení obce přišlo na pochybení předchůdců, když odhalilo problematický dodatek ke smlouvě snižující na polovinu dobu záruky na kanály. Obec vede několik soudních sporů.

Je paradoxem, že na nic nepřišel ani stavební úřad při kolaudaci před čtyřmi lety. Proti jeho rozhodnutí se již nejde odvolat.

„Při vydávání kolaudačního souhlasu vodoprávní úřad vycházel z předložených dokladů, to znamená z geodetického zaměření stavby a z tlakové zkoušky a vše bylo v pořádku,“ uvedla vedoucí stavebního úřadu v Novém Městě na Moravě Lenka Jamborová.

Optimálně ale nefunguje ani čistírna odpadních vod, která byla postavena rovněž z dotací.

„K té sankci hrozí připočtení penále ve stejné výši. Budeme požadovat posečkání s platbou, dokud nerozhodne civilní soud právě, zda ta smlouva je platná nebo ne,“ doplnil starosta Fryšavy Mojmír Humlíček.

O dalších krocích budou zastupitelé debatovat ve středu 21. února.

Zdroj: ČT1 (Události v regionech) 

Foto: Accounting for Europe spol. s r.o.

Scroll to Top