Povodí Vltavy představilo plán veřejných zakázek na rok 2018

Potenciálním dodavatelům představil státní podnik Povodí Vltavy soubor plánovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce, jejichž zadávací řízení plánuje zahájit v letošním roce. Premiérového setkání se zúčastnilo 40 zástupců případných uchazečů o veřejné zakázky.

„Přistoupili jsme k seznámení s plánem veřejných zakázek z vlastní iniciativy. Zákon nám to neukládá, ale chápeme to jako způsob společensky odpovědného chování. Naším cílem je, umožnit uchazečům zaměřit se s určitým předstihem na ty zakázky, které odpovídají zejména jejich profesnímu zaměření, a případně vyčlenit si kapacitu pro zapojení do soutěže o tyto zakázky a jejich potenciální uskutečnění,“ uvedl v souvislosti s představením zakázek generální ředitel státního podniku Petr Kubala.

Jedná se o model, který je běžně používán v mnoha evropských zemích, zejména pak ve Velké Británii. „V případě našeho podniku i v rámci resortu ministerstva zemědělství, se kterým v této oblasti úzce spolupracujeme, jde o pilotní projekt. Podle kladných reakcí účastníků to ale vypadá, že bude smysluplné v něm pokračovat i v dalším roce,“ dodal Petr Kubala.

Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy více než 22 000 kilometrů vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 533 kilometrů významných vodních toků, přes 12 000 kilometrů drobných vodních toků a dalších více než 4 300 kilometrů neurčených drobných vodních toků.

Scroll to Top