Živá voda vojenských lesů vrátila rybník na Šumavu

Díky investičnímu projektu Živá voda Vojenských lesů a statků ČR se vrátil do lokality zaniklé obce Otice ve vojenském újezdu Boletice na Šumavě malý rybník.
„Naší primární snahou je zvýšit biodiverzitu těchto lokalit, zvýšit v době probíhajících klimatických změn množství vody zadržované v krajině a stavby mají mít také svou krajinotvornou funkci,“ vysvětlil ředitel společnosti Josef Vojáček.
Za 100 milionů korun by v šesti lokalitách ve správě podniku měly vyrůst desítky malých vodních děl: rybníků, nádrží, ale také tůní a studánek.
„Vodní plocha s rozlohou 0,3 hektaru se do krajiny nad Českým Krumlovem vrátila díky bezmála dvoumilionové investici vojenských lesníků v rámci investiční akce Živá voda,“ upřesnil mluvčí podniku Jan Sotona. Podle něj se na Šumavě jedná výhradně o návrat historických vodních děl, o obnovu rybníků u zaniklých obcí a nádrží, které sloužily k plavení dříví, zatímco jinde v republice podnik investuje převážně do výstavby děl nových.

Scroll to Top