Nové potrubí podél budoucí dálnice D3 zajistí vodu 240 středočeským lokalitám

Hejtmanství Středočeského kraje chce zrealizovat výstavbu vodovodních řadů, které zajistí dostatek vody 38 obcím a 201 osadám. Systém má vzniknout souběžně s chystanou dostavbou dálnice D3, která je plánovaná a částečně postavená z Prahy přes Tábor a České Budějovice na česko-rakouskou hranici u Dolního Dvořiště. Tam se spojí s připravovanou rakouskou rychlostní silnicí S10. 

V pondělí 12. února středočeští krajští radní rozhodli o otevřeném výběrovém řízení, jímž kraj hledá společnost, která zpracuje projektovou dokumentaci napojení na skupinové vodovody vedoucí ze Želivky a zajistí pro tuto stavbu územní rozhodnutí.

Nový systém propojí Posázavský skupinový vodovod se Skupinovým vodovodem Benešov. Akce poskytne záruku dostatečných dodávek vody ohroženým lokalitám. Úpravna Želivka sice z nádrže Švihov generuje potřebné množství vody, ale chybí potrubí, které by ji dokázalo dopravit tam, kam je potřeba.

„Ze všech dostupných materiálů, které máme v souvislosti s budoucí výstavbou této dopravní tepny k dispozici, vyplývá, že pravděpodobně dojde k negativnímu ovlivnění zdrojů pitné vody v okolí,“ vysvětlil náměstek hejtmanky zodpovědný za oblast životního prostředí Miloš Petera.

Dnes mají některé lokality, přes které má dálnice procházet, problémy týkající se zdrojů pitné vody z pohledu množství i kvality. Kraj si nechal zpracovat analýzu, ze které vzešlo, že v okolí plánované dálnice prakticky není možné zásobování z místních zdrojů.

Stavba by se podle prvotních studií měla v Týnci nad Sázavou připojit na posázavskou soustavu a k dálnici přivést vodu pomocí čerpacích stanic s využitím nynějšího vodojemu Netvořice, který projde nezbytnými úpravami.

Návrhy pak dále počítají s vedením vodovodního přivaděče podél dálnice jižním směrem k silničnímu přivaděči Václavická spojka. Vodojem Červené vršky v Benešově by pak měl být dalším místem připojení.

K dálnici by pak voda měla být přiváděna novým řadem podél nové silnice Václavická spojka. U napojení na dálnici by měl vzniknout nový vodojem, v němž by se míchala pitná voda z „posázavského“ a z „benešovského“ vodovodu. Dále by byla vedena podél dálnice.

„Kraj bude iniciovat a koordinovat vznik dobrovolného svazku obcí jako potenciálního investora stavby vodovodního přivaděče,“ konstatoval Petera.

Zdroj: Benešovský deník 

 

Scroll to Top