Konference Podzemní vody ve vodárenské praxi 2018

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, společnost Fingeo a Studio Axis pořádají ve dnech 4. a 5.  dubna v Rychnově nad Kněžnou 5. ročník konference Podzemní vody ve vodárenské praxi. Akce bude zaměřena například na následující témata: Hydrogeologický průzkum pro jímání podzemní vody a jeho vyhodnocení; Povolení k nakládání s vodou a ochranná pásma; Územní řízení, stavební povolení a kolaudace jímacích objektů; Postupy ve správním řízení nebo Úpravy, provozování a vybavení jímacích objektů.

Podrobné informace, program a on-line přihlášku najdete zde.

Organizační garant – přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:
Studio Axis, spol. s r. o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123-124
E-mail: studio@studioaxis.cz

Ilustrační foto 

 

Scroll to Top