Čistírna odpadních vod v Sedlčanech funguje bez jednoho čerpadla

Společnost 1. SčV, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na Příbramsku, informovala o mimořádné situaci v čistírně odpadních vod Sedlčany. Na jedné filtrační lince se porouchalo čerpadlo. 

Zařízení bylo posláno do servisu a funkční by mělo být do dvou týdnů. Zástupci společnosti upozornili, že výpadek čerpadla může vést ke zhoršení kvality vyčištěné vody. Vzhledem k bezchybnému provozu druhé linky by však chod čistírny neměl jakkoliv ohrozit životní prostředí.

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod se nachází na levém břehu potoka Mastník pod Sedlčanskou kotlinou. Odpadní vody jsou do čistírny přiváděny jednotnou stokovou sítí. Zkušební provoz čistírny byl zahájen v roce 1994 a do trvalého provozu byla uvedena o dva roky později. Před patnácti lety prošla rozsáhlou modernizací, se kterou souvisela také intenzifikace technologie.

Foto: 1. SčV 

Scroll to Top