MŽP a kraje jednaly o společných prioritách, klíčovým tématem byla voda

Vodohospodářská infrastruktura, problematika sucha nebo financování údržby a péče o krajinu byly hlavními tématy, o kterých zástupci ministerstva životního prostředí diskutovali na společném jednání se zástupci krajských samospráv (AKČR). Závěry pak budou klíčovým a strategickým dokumentem pro krajské samosprávy, ale i vládu. K nejskloňovanějším tématům patřila voda.

MŽP dlouhodobě upozorňuje na nutnost hospodařit s vodou v krajině tak, aby byly chráněny nejcennější zdroje podzemní vody, s čímž také úzce souvisí problematika sucha a návrh novely vodního zákona. Na něm v současnosti pracuje ministerstvo zemědělství.

S vodou se pojí i potřebné financování vodohospodářských projektů, hlavně pak modernizace vodovodů a kanalizací. Tuto oblast aktivně ministerstvo životního prostředí podporuje a sdělilo krajům, že i v následujících letech bude hledat další finanční prostředky pro kvalitní projekty.

Kraje se rovněž zajímaly o řešení nedostatku financí na péči o soustavy chráněných území NATURA 2000. Následně se obě strany shodly na potřebě uvolnění prostředků k zajištění péče o krajinu s různými stupni ochrany.

 

 

Scroll to Top