FVI 2018: GDPR ve vodárenství

GDPR (General Data Protection Regulation) bylo přijato v dubnu 2016 a vstoupí v účinnost 25. května 2018. Představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Nástroj se týká všech firem a institucí, ale také jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů nařizuje zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer).

Největší rizika nového modelu pro vodárenské společnosti spočívají ve vysokých finančních pokutách, povinnosti prokázat shodu s požadavky GDPR na výzvu dozorového orgánu a zvýšené odpovědnosti vedení společnosti.

Dále pak existuje riziko možnosti vzniku skupinových žalob různých zájmových skupin, chybného zpracování záznamů, jednoduchého posouzení evidentního porušení  a oznamovací povinnosti dozorovaného orgánu při porušení bezpečnosti do 72 hodin. Tématu se budeme dále věnovat.

Foto: pravniprostor.cz 

Scroll to Top