Financování vodárenské infrastruktury 2018: František Barák shrnul fakta

Po úvodním slovu moderátora konference Financování vodárenské infrastruktury 2018, předsedy představenstva VAK Havlíčkův Brod Pavla Policara, vystoupil s úvodním příspěvkem předseda SOVAK ČR František Barák. Ten například zdůraznil, že v České republice je z veřejných vodovodů zásobováno 9,9 milionu obyvatel, což vzhledem k celkovému počtu obyvatel činí 94,4 % pokrytí.

Každoročně je v České republice vyrobeno zhruba 585,4 milionu metrů krychlových pitné vody. Přes 320 milionů spotřebují domácnosti, zhruba 156 milionů pak průmysl, zemědělství a ostatní odběratelé. Ztráty pitné vody v trubní síti se pohybují kolem patnácti procent. Na kanalizaci je pak připojeno 8,9 milionu obyvatel a ročně je vyčištěno přes 800 milionů metrů krychlových vody.

Značně diskutovanou oblastí je vlastnická a provozní struktura vodovodů a kanalizací. Na území republiky působí 6 668 vlastníků a 2 583 provozovatelů.

Délka vodovodní sítě dosahuje 77 681 kilometrů. Například v roce 1990 to bylo zhruba 45 000. Délka kanalizační sítě je 47 141 kilometrů. Když nahlédneme do roku 1990 i v tomto případě, tak zjistíme, že před 28 lety to bylo zhruba 17 000 kilometrů sítě.

V porovnání se sousedními státy vede v oblasti napojení na veřejný vodovod Německo, na pomyslném druhém místě stojí Rakousko, a o několik procent za Českou republikou je Polsko a Slovensko.  Žebříček se stejným umístěním pak lze sestavit i v případě napojení obyvatel na veřejnou kanalizaci.

Vodohospodáři zaznamenali také výrazný posun ve ztrátách vody v trubní síti. Od roku 1994 je snížili zhruba na polovinu.

Scroll to Top