FVI 2018: Zjednodušený finanční model

V létě loňského roku připravil Státní fond životního prostředí ČR pro příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí Zjednodušený finanční model, který uživatelům i provozovatelům vodohospodářské infrastruktury usnadní realizaci výběrových řízení a následnou administrativní činnost spojenou s jejím provozováním.

Zjednodušený finanční model představuje nový nástroj, který poskytuje alternativu k dosavadním Finančním nástrojům pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury, který by uživatelům i provozovatelům měl usnadnit realizaci výběrových řízení a následnou administrativní činnost spojenou s provozováním během doby trvání uzavřené provozní smlouvy.

Nástroj zohledňuje pravidla národních předpisů a také požadavky operačního programu na cenotvorbu. Dle stanoviska Ministerstva financí ČR z července 2016 není model koncipován v rozporu s obecnými pravidly věcného usměrňování cen stanovených výměrem ministerstva financí.

Mezi hlavní cíle Zjednodušeného finančního modelu patří celkové uživatelské zjednodušení, propojení s národní legislativou, ukončení dvojí regulace a zařadit model jako nadstavbu národní regulace.

Hlavními požadavky jsou strop na příjem provozovatele, výši zisku a nájemného, periodické přezkoumání a dělení úspor.

Scroll to Top