V Aši nabízí dotace na likvidaci splaškových vod a zajištění pitné vody

Až čtyřicetitisícovou podporu mohou získat majitelé nemovitostí v Aši na likvidaci splaškových vod a zajištění dodávek pitné vody. Radnice program podpoří v místech, kde není možné připojení na centrální kanalizaci nebo veřejný vodovod. Cílem je zamezit znečištění povrchových i podzemních vod, které se na Ašsku těší mimořádné kvalitě. Informoval o tom portál idnes.cz. 

„Dotační program vznikl už před několika lety a byl nejprve určený pro obyvatele odlehlých městských osad, jako jsou například Kopaniny či Doubrava. Tady totiž centrální kanalizace chybí. A položení kanalizačního potrubí by stálo bezmála sto milionů korun,“ vysvětlil mluvčí města Milan Vrbata. Lidé mohou získat finanční prostředky na domovní čistírnu odpadních vod, ale i na vybudování tříkomorového septiku s dalším stupněm čištění nebo stavbu bezodtokové jímky.

Radnice také nabízí příspěvek na kopané či vrtané studny v místech bez veřejného vodovodu. „Letos je možné nově získat podporu i v místech, kde kanalizační řad sice je, ale vede nad vyústěním domovní kanalizace. Běžné připojení tak není technicky možné. V tomto případě město poskytne dotaci na výstavbu přečerpávací stanice odpadních vod,“ doplnil Vrbata.

V Karlovarském kraji se dnes nachází nejvíce podzemní vody za posledních několik let. Pomohly tomu deště a poslední sněhové nadílky. „V září i v říjnu napršelo v Karlovarském kraji daleko více srážek, než je dlouhodobý průměr. Jen za září a říjen spadlo v kraji pětkrát více srážek než před patnácti lety. A přitom říjen patří obvykle k nejsušším měsícům v roce,“ informoval Rudolf Kovařík z meteorologické stanice v Šindelové. Minimálně do jara by podle Kovaříka měly stavy podzemních vod vydržet.

Scroll to Top