Pardubické vodovody a kanalizace modernizují za 160 milionů korun úpravnu vody v ...

Úpravna v Mokošíně dodává pitnou vodu pro dvacet tisíc obyvatel. Voda bude po rozsáhlé rekonstrukci úpravny kvalitnější a bez chloru. Náročná oprava již byla kvůli dožívajícímu potrubí nezbytná.

Naposledy se v celém areálu úpravny čistila voda před Vánocemi. Následně začaly první demolice. „Nádrže, které zůstaly v provozu, přikryly kvůli prachu igelitové plachty. V úpravně vody je teď v rámci rekonstrukce odstaven první z filtrů. Provoz tu ale musí být zachován. Výměna dalších tří bude následovat postupně,“ informovala redaktorka České televize Věra Hofmanová.

Podle vedoucího výroby Vak Pardubice Zdeňka Janeby bylo podmínkou rekonstrukce zachování trvale padesátivteřinových litrů, které je zde nutné vyrábět.

Starostka Přelouče Irena Burešová zaznamenala v minulých měsících několik stížností občanů na kvalitu vody. „Přeloučsko zásobují čtyři vrty z podloží Železných hor. Surová voda má nadlimitní množství železa a manganu. Po rekonstrukci technologií snáz dosáhne přípustných hodnot a nové nerezové potrubí se bude i lépe čistit,“ poznamenala Hofmanová.

Modernizace úpravny za 160 milionů korun je letošní největší investicí pardubických vodáren a po půlročním zkušebním provozu stavba skončí v květnu 2019.

Foto: VCES 

Scroll to Top