Jak ovlivňuje správná technika odběru vzorku výsledek analýzy?

Nové vydání čtvrtletníku Z první ruky společnosti SmVaK Ostrava přináší praktický text informující o tom, co je nutné dodržet při odběru vzorku pitné nebo odpadní vody, by ho bylo možné spolehlivě analyzovat. Text přinášíme v kompletní podobě.

Nejen sofistikované analytické metody, použití moderních přístrojů nebo kvalifikovaný přístup expertů jsou jednoznačnou zárukou toho, že laboratorní rozbory pitné nebo odpadní vody přinesou spolehlivé výsledky. Lidský faktor totiž může celý proces ovlivnit více, než by možná mnozí očekávali. A to přímo v jeho počátcích při odběru samotných vzorků.
„Abychom se na výsledky rozborů mohli spolehnout, je nezbytně nutné při odběru vzorků pitné nebo odpadní vody dodržet několik základních pravidel. Některé studie dokonce tvrdí, že právě odběr vzorku může ovlivnit výsledky měření z velice významné části – až z 80 %. Je tedy potřeba dodržet správnost celého procesu od jeho počátku po samotný rozbor,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestructuras inženýring Lucie Chlebková.

Co předchází spolehlivým výsledkům
Základním pravidlem vytvářejícím předpoklady pro spolehlivé výsledky je provedení odběru do speciálně připravených vzorkovnic, které jsou k dispozici pouze v laboratoři. Příprava lahví je časově náročná, protože je nutné dodržet odpovídající technologický proces. „Například pro zjištění počtu bakterií spočívá příprava ve sterilizaci odběrové nádoby tak, abychom zjistili skutečnou kontaminaci vzorku, nikoliv lahve, kterou najdeme doma třeba po loňských zavařeninách. Občas se setkáváme se skutečně kuriózními způsoby, jak nám lidé vzorky, které by rádi analyzovali, doručí,“ vysvětluje Chlebková.
Oproti tomu rozbor přítomnosti ropných látek, tuků a olejů vyžaduje skleněný typ vzorkovnice. Pokud bude použit jiný materiál, hrozí, že látky budou ulpívat na stěnách a výsledky opět nebudou objektivní. „Jednoduše řečeno, každá jednotlivá analýza vyžaduje jinou odběrovou nádobu. Nejlepším řešením je předchozí konzultace s pracovníky laboratoře, kteří všechny náležitosti rozboru lidem jednoduše, ale se všemi nezbytnými náležitostmi vysvětlí,“ popisuje Chlebková.

Jak plnit vzorkovnice
Jedním z podstatných aspektů, které mohou výsledky rozborů ovlivnit, je také způsob plnění vzorkovnic. Ačkoliv by se mohlo například zdát, že je naprosto nepodstatné, zda je vzorkovnice naplněna například do tří čtvrtin, nebo přelivem do plna, aby vzorek neobsahoval vzduchové bubliny, není tomu tak. „Například při analýze vysoce těkavých látek je potřeba plnit vzorkovnice pomalu a bez vzduchových bublin. Vzorkovnice jsou následně uzavřeny speciálními víčky se septy, která mají potaženy povrch například inertní vrstvou teflonu,“ vysvětluje Chlebková.
Po provedení správného odběru je dalším důležitým krokem bezpečný a monitorovaný transport vzorků do laboratoře. Pokud zákazník provede odběr sám a nemá možnost zajistit chlazení vzorku během transportu, je nezbytné ho dovézt do laboratoře bez zbytečných odkladů. Vyšší teplota vzorku totiž může být živnou půdou pro množení mikroorganismů, které mají velmi krátkou generační dobu. Počet bakterií se tak může během poměrně krátké chvíle znásobit a vzorek je zbytečně znehodnocen.
„Vzorky pitné vody je také potřeba odebírat po dostatečném odpuštění studené vody. Jen propláchnutím stojící vody z potrubí můžeme zjistit skutečnou kvalitu zdroje. Výjimka však i zde potvrzuje pravidlo. V případě podezření na olověné potrubí je správné stojící vodu z potrubí odebrat bez předchozího proplachu, tak abychom zjistili skutečný stav přípojky,“ uzavírá Chlebková.

Scroll to Top