Stavba jezu u Děčína se podle předpokladů nesetkává s nadšením ekologů

Vláda přijala Koncepci vodní dopravy 2016 – 2023. Počítá s výstavbou stupně v Děčíně. Podle kabinetu dojde ke zlepšení splavnosti Labe od Ústí nad Labem k hranici s Německem. Koncepce je prvním systematickým materiálem pro vodní dopravu v České republice a jako hlavní příčinu poklesu přeprav v posledních dvaceti letech definovala vláda nedostatečnou spolehlivost splavnosti Labe od Ústí nad Labem po hranici s Německem. Ne všichni však plány vítají.

„Jako by vláda ve snaze dokázat, že rozhýbe léta stojící stavby, chtěla co nejdřív rozestavět co nejvíc projektů, aniž by uvažovala, který má smysl,“ řekl Deníku Jan Piňos z Hnutí Duha. Podle něj rozhodnutí nepřinese užitek, ale poškodí přírodu.

Mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold něco takového odmítá. „Materiál byl předkládán v souladu s usnesením vlády, kde jsou nastavené termíny,“ uvedl. Rozpočet činí zhruba 4,5 miliardy korun a bude-li dokončen schvalovací proces EIA, mohlo by se začít stavět za tři roky. Neřold ale připustil, že na populaci bobra evropského či na bahnité náplavy v Labském údolí může stavba mít negativní vliv. „V současné době se řeší rozsah kompenzačních opatření,“ konstatoval.

Rozhodnutí vítají na rozdíl od ekologů a aktivistů firmy. „Díky plánu na výstavbu plavebních stupňů v Děčíně a Přelouči se dokončí labsko-vltavská vodní cesta, která se začala budovat již za první republiky. Výstavba je plánována s ohledem na životní prostředí tak, aby ho co nejméně narušila ráz krajiny,“ sdělil Deníku prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Expert Hospodářské komory Emanuel Šíp se nechal slyšet, že se o podporu ekologické vnitrozemské vodní dopravy snaží vyspělé země v celé unii a České republika má co dohánět.

„Labe již splavné je, moderní nízkoponorová plavidla po něm mohou vozit zboží i teď,“ prohlásil Piňos z Hnutí Duha. Podle něj zvýšení hladiny na devítikilometrovém úseku pomůže jen zastaralým plavidlům s větším ponorem, ale k celkové splavnosti Labe pro takové lodě nepřispěje. „Jednak na německé straně byly podobné projekty odmítnuty a za druhé v Labi vody vlivem změny klimatu a sucha ubývá,“ uzavřel Piňos.

Ilustrační foto 

Scroll to Top