Sněmovní zemědělský výbor vydá doporučení k novele vodního zákona koncem února

Výbor ve středu 31. ledna přerušil projednávání vládní novely vodního zákona, která například zpřísňuje některé podmínky nakládání s odpadními vodami. Do 7. února mohou členové výboru předkládat své pozměňovací návrhy. Upozorňuje na to portál nase-voda.cz.

Podle Karla Turečka z hnutí ANO je ve hře několika pozměňovacích návrhů, které chtějí poslanci přednést. Jedná se zejména o ty, které zazněly při projednávání předlohy v minulém volebním období, kdy o nich bývalá Sněmovna nestihla rozhodnout. Návrhy se například týkaly záplavových oblastí podél řek, kdy měl jeden z nich umožnit, aby v těchto zónách mohly za stanovených podmínek vznikat letní dětské tábory. Další se týkají například pásem hygienické ochrany vod.

Předloha nemění poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody. Nově bude poplatky spravovat místo České inspekce životního prostředí Státní fond životního prostředí.

„Vlastníci bezodtokových jímek budou muset stejně jako nyní prokazovat úřadům, jak zajistili zneškodnění odpadních vod. Nově budou mít povinnost předložit příslušné doklady za poslední dva roky. Provozovatelé fekálních vozů jim o tom budou muset vydávat potvrzení, v němž bude mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona,“ informoval portál nase-voda.cz

Druhé čtení novely s možností předložit své pozměňovací návrhy budou mít poslanci na nejbližší schůzi poslanecké sněmovny koncem února.

Ilustrační foto 

 

Scroll to Top